tvoríme inteligentný software

Energetický management

Stúpajúce ceny energií a nerastných surovín zdôrazňujú potrebu transparentnosti v tejto oblasti. Vyvíjame nástroje pre vyhodnocovanie a vizualizáciu nameraných dát, pomocou ktorých je možné monitorovať a optimalizovať spotrebu.
Webové rozhrania zjednodušujú nasadenie týchto nástrojov pre veľký počet používateľov.

Správa výpočtových stredísk

Inteligentné nástroje umožňujú efektívnu správu výpočtových stredísk, plánovanie ich rozširovania a sťahovania, dokumentáciu a vizualizáciu zariadení, sieťových a dátových prepojení. Monitorovaním spotreby elektrickej energie je možné kontrolovať účinnosť úsporných opatrení.

Optimalizácia

Pre špeciálne aplikácie vyvíjame sofistikované algoritmy na riešenie optimalizačných úloh v reálnom čase na veľkom množstve dát. Interaktívne 3D zobrazenie umožňuje zorientovať sa vo veľkých databázach údajov.

Simulácie

Budúce finančné náklady, starnutie zariadení a potreby opráv sa dajú odhadnúť pomocou simulácií. Rôzne stratégie je možné interaktívne vyskúšať a navzájom porovnávať, a tak nájsť najoptimálnejší prístup.