tvoríme inteligentný software

 

Revolúcia v digitalizácii budov a zariadení s využitím fotogrametrie.

So spoločnosťou Framence vyvíjame nástroje, pomocou ktorých je možné vytvárať realistické modely budov a zariadení z obyčajných fotografií. Z fotografií sú vytvorené panoramatické snímky, ktoré je možné kombinovať a vytvoriť z nich hybridný 3D model. Tento model je možné doplniť aj už existujúcimi 2D plánmi a 3D modelmi. Vo fotorealistickom prostredí sú k dispozícii skutočné rozmery a aj 3D informácie a na digitalizáciu tak nie sú potrebné laserové skenery alebo mračná bodov.


Spoločnosť speedikon Facility Management AG so sídlom v nemeckom Bensheime vyvíja a dodáva od roku 1997 inovatívne softvérové riešenia pre dokumentáciu a správu nehnuteľností, výpočtových stredísk, zariadení a strojov. Cieľom je úspora nákladov a zvýšenie udržateľnosti hospodárenia pomocou vytvorenia transparentnosti a optimalizáciou technických a manažérskych procesov.


WiriTec je softvérová spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vývoj efektívnych riešení v oblasti energetického managementu. Podporuje celý proces od zberu dát, cez vizualizáciu, až po tvorbu prognóz, monitoring, vyhodnocovanie energetickej náročnosti budov, zariadení a výrobných procesov a identifikuje možnosti úspor.