tvoríme inteligentný software

Spoločnosť MindFloat sa špecializuje na vývoj softvéru v oblasti simulácií, vizualizácie a analýzy dát a optimalizačných procesov, s dôrazom na efektívne algoritmy pre spracovanie a vyhodnotenie veľkého množstva údajov.

Spoločnosť bola založená v roku 2004. Pre svojich zamestnancov sa snažíme zabezpečiť čo najpríjemnejšie a tvorivé prostredie, podporujeme ich rozvoj a kreativitu. Sídlime v príjemnom zelenom prostredí v centre Bratislavy neďaleko Prezidentskej záhrady.

Koncoví zákazníci sú prevažne zo západnej Európy, komunikácia s nimi prebieha prostredníctvom partnerských firiem v Nemecku.

Medzi používateľov nášho softvéru patria veľké priemyselné a finančné spoločnosti, ale napríklad aj spoločnosti IBM a SAP.


Výpočtové strediská
hvac

Rýchly vývoj hardvéru a rastúce ceny energií prinášajú pre výpočtové strediská nové výzvy.
Vytvárame nástroje pre podporu ich správy a riadenia.

Energetický management
energy

Monitorovanie, vizualizácia a analýza nameraných dát umožnuje znižovanie spotreby energí a optimalizáciu výrobných procesov.

Optimalizácia, simulácie
optimization

Algoritmy pre priestorovú optimalizáciu umožňujú napríklad nájsť nejvhodnejšiu trasu pre uloženie káblov. Finančné náklady možno analyzovať pomocou simulácií.